ATB - Let you go

 

Tekst oryginalny

Verse 1:
I've been to all the familiar places
I've been running like a sentence never begun
I've been looking for a way to let you know
I've got nothing left to fill your spaces
I've got nothing but a center coming undone
I've been doing circles and it shows
Chorus:
Every cloud in the sky
Every place that I hide
Tell me that II was wrong to let u go
Every sound that I hear
Every thought that I fear
Verse 2:
It's the little things that make you crazy
Like the flutter of someone touching your skin
I can see you everywhere I go
You could be inside a sea of faces
It could be the rum our of your grin
Swimming in the river as it flows

Tłumaczenie tekstu

Pozwalając Ci odejść1.I've been to all the familiar places/ Byłam we wszystkich znanych miejscach
I've been running like a sentence/
Never begun/ Uciekałam jak myśl/ Nigdy nie wypowiedziana
I've been looking for a way to let you know/ Szukałam drogi, pozwalającej Ci zrozumieć
I've got nothing left to fill to those spaces/ Nie mam nic do stracenia, wypełniając tamtą przestrzeń
I've got nothing but a center coming undone/ Nie mam niczego, lecz centrum kończy się
I've been doing circles and it shows/ Krążyłam w kółko i okazało się...

*Every cloud in the sky / Każdy obłok na niebie
Every place that I hide / Każde miejsce, które zwiedziłam
Tell me that I,/ Mówi mi,że
I was wrong to let u go / Popełniłam błąd, pozwalając Ci odejść
Every sound that I hear / Każdy dźwięk, który słyszę Every thought that I fear / Każda myśl, której się boję
Tell me that I, Mówią mi, że
I was wrong / Popełniłam błąd
I was wrong to let u go / Popełniłam błąd, pozwalając Ci odejść

2.It's the little things that make you crazy/ Małe rzeczy sprawiają, że wariujesz/
Like the thought of someone touching your skin/ Jak czyjaś myśl dotyka Twej skóry
I can see you everywhere I go/ Mogę Cię widzieć gdziekolwiek nie pójdę
You could be inside a sea of faces/ Mógłbyś być w środku morza twarzy
It could be the rumour of your grin/ To mogłaby być pogłoska twojego uśmiechu
Swimming in the river as it flows/ Płynąca w rzece, jeśli przepływa

* Every...