Damien Rice - Older chests

 

Tekst oryginalny

Older chests reveal themselves
Like a crack in a wall
Starting small, and grow in time
And we always seem to need the help
Of someone else
To mend that shelf
Too many books
Read me your favourite line

Papa went to other lands
And he found someone who understands
The ticking, and the western man's need to cry
He came back the other day, you know
Some things in life may change
And some things
They stay the same

Like time, there's always time
On my mind
So pass me by, I'll be fine
Just give me time

Older gents sit on the fence
With their cap in hand
Looking grand
They watch their city change
Children scream, or so it seems,
Louder than before
Out of doors, and into stores with bigger names
Mama tried to wash their faces
But these kids they lost their graces
And daddy lost at the races too many times

She broke down the other day, yeah you know
Some things in life may change
But some things they stay the same

Like time, there's always time
On my mind
So pass me by, I'll be fine
Just give me time
Time, there's always time
On my mind
Pass me by, I'll be fine
Just give me time

Tłumaczenie tekstu

Starsze skrzynki ujawniają siebie
jak pęknięcie na ścianie
Zaczynają małe, lecz rosną z czasem
I zawsze wydajemy się potrzebować pomocy
Kogoś innego
By dźwigać tą półkę
Zbyt wiele książek
Przeczytaj mi swój ulubiony wers

Tatuś odszedł do innych krajów
I znalazł kogoś, kto rozumie
tykanie zegara, a człowiek zachodu potrzebuje się wypłakać
Pewnego dnia powrócił, wiesz?
Niektóre rzeczy w życiu mogą się zmienić,
A niektóre..
Pozostają niezmienne..

Jak czas.. czas jest niezmienny
w moim umyśle
więc omiń mnie, będzie dobrze
Po prostu daj mi trochę czasu

Starsi dżentelmeni siedzą na płocie
Ze swymi czapkami w dłoni
Wyglądają wyniośle.
Oglądają, jak zmienia się ich miasto
Dzieci krzyczą, może tak się tylko wydaje,
głośniej niż zwykle
Zamieniają drzwi na magazyny z większymi nazwami
Mamusia próbowała umyć ich twarze,
lecz te dzieci.. one straciły już swój wdzięk
I tatuś stracił na wyścigasz zbyt dużo czasu

Pewnego dnia ona zerwała, wiesz?
Niektóre rzeczy w życiu mogą się zmienić,
lecz niektóre.. one zostają niezmienne

Jak czas.. czas jest niezmienny
w moim umyśle
Więc omiń mnie, będzie dobrze
Tylko daj mi trochę czasu
Czas, czas jest zawsze niezmienny
w moim umyśle
..