Muse - Supermassive black hole

 

Tekst oryginalny

Oh baby dont you know I suffer?
Oh baby can you hear me moan?
You caught me under false pretences
How long before you let me go?

You set my soul alight
You set my soul alight

(You set my soul alight)
Glaciers melting in the dead of night
And the superstars sucked to the supermassive

(You set my soul alight)
Glaciers melting in the dead of night
And the superstars sucked to the supermassive

I thought I was a fool for no one
Oh baby I'm a fool for you
You're the queen of the superficial
And how long before you tell the truth

You set my soul alight
You set my soul alight

(You set my soul alight)
Glaciers melting in the dead of night
And the superstars sucked to the supermassive

(You set my soul alight)
Glaciers melting in the dead of night
And the superstars sucked to the 'supermassive'

Supermassive black hole
Supermassive black hole
Supermassive black hole

Glaciers melting in the dead of night
And the superstars sucked to the supermassive

Glaciers melting in the dead of night
And the superstars sucked to the supermassive

(You set my soul alight)
Glaciers melting in the dead of night
And the superstars sucked to the supermassive

(You set my soul alight)
Glaciers melting in the dead of night
And the superstars sucked to the supermassive

Supermassive black hole
Supermassive black hole
Supermassive black hole

Tłumaczenie tekstu

Oh kochanie, czy nie wiesz, że cierpię?
Oh kochanie, czy nie słyszysz mojego jęku?
Złapałaś mnie podstępem.
Ile czasu minie zanim pozwolisz mi odejść?

Zapaliłaś moją duszę.
Zapaliłaś moją duszę.

Lodowce topniejące w samym środku nocy.
I supergwiazdy wessane w te super masywne.
(Zapaliłaś moją duszę.)
Lodowce topniejące w samym środku nocy.
I supergwiazdy wessane w te super masywne.

Myślałem, że nie jestem dla nikogo głupcem.
Oh kochanie, jestem głupcem dla ciebie.
Jesteś królową powierzchowności.
Ile czasu minie zanim powiesz prawdę?

Zapaliłaś moją duszę.
Zapaliłaś moją duszę.

Lodowce topniejące w samym środku nocy.
I supergwiazdy wessane w te super masywne.
(Zapaliłaś moją duszę.)
Lodowce topniejące w samym środku nocy.
I supergwiazdy wessane w te super masywne.

Super masywna czarna dziura.
Super masywna czarna dziura.
Super masywan czarna dziura.

Lodowce topniejące w samym środku nocy.
I supergwiazdy wessane w te super masywne.

Lodowce topniejące w samym środku nocy.
I supergwiazdy wessane w te super masywne.

Zapaliłaś moją duszę.
Zapaliłaś moją duszę.

Lodowce topniejące w samym środku nocy.
I supergwiazdy wessane w te super masywne.
(Zapaliłaś moją duszę.)
Lodowce topniejące w samym środku nocy.
I supergwiazdy wessane w te super masywne.

Super masywna czarna dziura.
Super masywna czarna dziura.
Super masywan czarna dziura.