Aby zapewnić najwyższą jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej.
Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce Prywatności.
 
 
 

Top Artyści

Legenda

 • Dodany komentarz
  Dodany komentarz
 • Dodany tekst
  Dodany tekst
 • Poprawka tekstu
  Poprawka tekstu
 • Dodane video
  Dodane video
 • Dodany do ulubionych
  Dodany do ulubionych
 • Dodany TAG
  Dodany TAG
 • Uzupełniona metryczka
  Uzupełniona metryczka
 
teksty wg wykonawców
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2015 roku zmianie ulegnie podmiot będący administratorem danych osobowych i jednocześnie prowadzący Serwis Internetowy teksty.org. Od dnia 1 lipca będzie nim spółka Empik E-commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 104/122. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych w bazie serwisu nie ulega zmianie. Oba regulaminy opublikowane są poniżej.

 

Regulamin korzystania z teksty.org obowiązujący od 01.07.2015 roku

Teksty.org jest serwisem internetowym przeznaczonym do zamieszczania tekstów istniejących utworów muzycznych, komentowania ich a także zamieszczania informacji encyklopedycznych na ich temat. Użytkownicy serwisu teksy.org mogą brać udział w konkursach organizowanych na tym serwisie pod warunkiem dokonania pełnej rejestracji oraz przestrzegania regulaminów tych konkursów, a także regulaminu serwisu. Każdy zarejestrowany i zalogowany w serwisie użytkownik, po potwierdzeniu swojej rejestracji (czyli kliknięciu w link przesłany na podany przez rejestrującego się użytkownika adres email) ma prawo do korzystania z wszystkich jego funkcjonalności.

Rejestrując się i tworząc konto na teksty.org, wyrażasz równocześnie zgodę na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”. W rezultacie rejestracja i założenie konta na teksty.org jest równoznaczne z wyrażeniem pełnego zrozumienia i akceptacji dla zasad określonych w Regulaminie oraz przyjęciem pełnej odpowiedzialności za wszelkie własne działania dokonywane w ramach teksty.org.

Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest dokument „Prywatność na teksty.org” określający zasady zbierania, przechowywania, zabezpieczenia oraz udostępniania danych osobowych użytkowników teksty.org, w związku z czym przed zakończeniem procesu rejestracji koniecznie powinieneś dokładnie zapoznać się również z tym dokumentem.

Podstawowe zasady

1. Aby w pełni korzystać z teksty.org musisz zarejestrować się i stworzyć konto na teksty.org. Jeśli nie jesteś jeszcze pełnoletni, proponujemy, abyś powiedział swoim rodzicom lub opiekunom o swoim zamiarze korzystania z teksty.org.
2. Jeśli się nie zarejestrujesz w teksty.org, możesz jedynie przeglądać teksty.org, nie będziesz jednak miał prawa do korzystania z szeregu oferowanych usług takich jak komentowanie tekstów lub dodawanie ich do ulubionych. Podobnie będzie w przypadku, jeśli nie zalogujesz się do swojego konta w teksty.org.
3. Jesteś odpowiedzialny/a za wszystkie swoje działania na teksty.org, które mogą zostać przyporządkowane do Twojego loginu.
4. Bezpieczeństwo Twojego hasła zależy w istotnej mierze od Ciebie – postaraj się więc utworzyć hasło zawierające minimum 5 znaków, składające się z cyfr i liter.
5. Nie wolno Ci na teksty.org podejmować jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, w szczególności zastraszać, wykorzystywać, czy też obrażać innych osób, w tym użytkowników teksty.org.
6. Użytkowników zagranicznych obowiązują - w odniesieniu do ich działań podejmowanych na teksty.org - zarówno przepisy prawa polskiego jak i prawa obowiązującego w miejscu ich zamieszkania lub siedziby.
7. To Ty jesteś w pełni odpowiedzialny za wszelkie treści, linki do stron zewnętrznych, komentarze, i wszystkie inne treści lub materiały umieszczane przez Ciebie na teksty.org. Tym samym musisz być świadomy odpowiedzialności prawnej (w tym również odpowiedzialności karnej), jaką możesz ponieść w razie umieszczenia na teksty.org treści lub materiałów niezgodnych z prawem, w szczególności naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich.
8. Teksty.org służy zasadniczo do użytku prywatnego. Nie wolno Ci zamieszczać tu żadnych treści mających charakter wyłącznie komercyjny.
9. Nie wolno Ci w żadnym razie kopiować, zmieniać czy hack’ować (tj. np. tworzyć lustrzanych lub zmodyfikowanych kopii teksty.org) teksty.org, ani też tworzyć stron sugerujących jakiekolwiek oficjalne powiązania z teksty.org.
10. Nie wolno Ci rozsyłać i rozprowadzać wśród użytkowników teksty.org żadnych programów, które mogą wyrządzić szkodę, zarówno o charakterze wirusowym jak i zawierających inne szkodliwe kody.
11. Nie ma możliwości oddawania, odsprzedawania lub przenoszenia w jakiejkolwiek innej formie kont użytkowników na teksty.org. W razie wykrycia przeniesienia konta użytkownika na inna osobę zastrzegamy sobie prawo do podjęcia stosownych działań, z usunięciem konta włącznie.

Naruszenie przez danego użytkownika postanowień Regulaminu może spowodować - według naszego swobodnego wyboru – ograniczenie możliwości korzystania z teksty.org w zakresie przez czas przez nas określonym, czasowe lub trwałe zawieszenie konta jak również usunięcie konta na teksty.org.

Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub utratę wszelkich treści lub materiałów umieszczonych przez użytkownika, wynikające z podjęcia przez nas zgodnie z Regulaminem działań w celu ograniczenia możliwości korzystania z teksty.org, zawieszenia lub usunięcia konta użytkownika.

Warunki Ogólne

• Postanowienia Regulaminu mogą zostać przez nas w każdej chwili zmienione w dowolnym zakresie, przy czym zmiany te obowiązują wszystkich użytkowników od chwili ich ogłoszenia na teksty.org. O istotnych zmianach w Regulaminie użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani za pośrednictwem wiadomości email bądź w inny sposób. Za istotne zmiany uznajemy wszelkie zmiany, które wpływają znacząco na warunki użytkowania teksty.org.
• Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian i modyfikacji w teksty.org, dotyczących w szczególności struktury serwisu oraz świadczonych w jego ramach usług, bez uprzedniej informacji.
• Zastrzegamy sobie prawo odmowy udostępnienia teksty.org, bądź usunięcia konta, bez podania przyczyn.
• Zastrzegamy sobie prawo do usuwania wszelkich treści lub materiałów sprzecznych z prawem lub z postanowieniami Regulaminu.
• Wszelkie treści lub materiały pochodzące z teksty.org mogą być zamieszczane na innych stronach internetowych, jednak właściciele bądź administratorzy tych stron są zobowiązani do umieszczenia aktywnego linku źródła pochodzenia danego elementu treści.

Kontakt

Jeśli chcesz zgłosić jakiekolwiek naruszenia Regulaminu, bądź masz jakiekolwiek sugestie bądź uwagi związane z funkcjonowaniem teksty.org skontaktuj się z nami za pośrednictwem:

Formularza zgłaszania błędów:

Formularz dostępny jest pod adresem: http://teksty.org/bledy.html

Poczty:
EMPIK E-COMMERCE SP. Z O.O.
Teksty.org
ul. Marszałkowska 104 / 122
00-017 Warszawa


Wiadomości email:

teksty@empik.com
Sprawdzimy każde nadesłane zgłoszenie, sugestie lub uwagi oraz w przypadku, gdy okaże się to konieczne, niezwłocznie podejmiemy odpowiednie działania.


Wymagania techniczne

Korzystanie z teksty.org wymaga przeglądarki internetowej obsługującej tzw. pliki cookies, wyskakujące okna (pop-up) oraz język JavaScript. W przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy o kontakt na wskazane wyżej adresy.


Zakończenie korzystania z teksty.org

Możesz w każdej chwili zakończyć korzystanie z teksty.org oraz zamknąć swoje konto korzystając ze strony edycji profilu użytkownika oraz stosując się do zawartych na tej stronie wskazówek.

 

Postanowienia końcowe

Serwis internetowy teksty.org należy do spółki EMPIK E-COMMERCE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 490483, NIP: 521-366-26-73, o kapitale zakładowym w wysokości 163 499 000,00 zł.


Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z realizacja postanowień Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.


Empik E-commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Empik E-commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie teskty.org zmienionego regulaminu.

 

 

Regulamin korzystania z teksty.org obowiązujący do 30.06.2015 roku

Teksty.org jest serwisem internetowym przeznaczonym do zamieszczania tekstów istniejących utworów muzycznych, komentowania ich a także zamieszczania informacji encyklopedycznych na ich temat. Użytkownicy serwisu teksy.org mogą brać udział w konkursach organizowanych na tym serwisie pod warunkiem dokonania pełnej rejestracji oraz przestrzegania regulaminów tych konkursów, a także regulaminu serwisu. Każdy zarejestrowany i zalogowany w serwisie użytkownik, po potwierdzeniu swojej rejestracji (czyli kliknięciu w link przesłany na podany przez rejestrującego się użytkownika adres email) ma prawo do korzystania z wszystkich jego funkcjonalności.

Rejestrując się i tworząc konto na teksty.org, wyrażasz równocześnie zgodę na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”. W rezultacie rejestracja i założenie konta na teksty.org jest równoznaczne z wyrażeniem pełnego zrozumienia i akceptacji dla zasad określonych w Regulaminie oraz przyjęciem pełnej odpowiedzialności za wszelkie własne działania dokonywane w ramach teksty.org.

Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest dokument „Prywatność na teksty.org” określający zasady zbierania, przechowywania, zabezpieczenia oraz udostępniania danych osobowych użytkowników teksty.org, w związku z czym przed zakończeniem procesu rejestracji koniecznie powinieneś dokładnie zapoznać się również z tym dokumentem.

Podstawowe zasady

1. Aby w pełni korzystać z teksty.org musisz zarejestrować się i stworzyć konto na teksty.org. Jeśli nie jesteś jeszcze pełnoletni, proponujemy, abyś powiedział swoim rodzicom lub opiekunom o swoim zamiarze korzystania z teksty.org.

2. Jeśli się nie zarejestrujesz w teksty.org, możesz jedynie przeglądać teksty.org, nie będziesz jednak miał prawa do korzystania z szeregu oferowanych usług takich jak komentowanie tekstów lub dodawanie ich do ulubionych. Podobnie będzie w przypadku, jeśli nie zalogujesz się do swojego konta w teksty.org.

3. Jesteś odpowiedzialny/a za wszystkie swoje działania na teksty.org, które mogą zostać przyporządkowane do Twojego loginu.

4. Bezpieczeństwo Twojego hasła zależy w istotnej mierze od Ciebie – postaraj się więc utworzyć hasło zawierające minimum 5 znaków, składające się z cyfr i liter.

5. Nie wolno Ci na teksty.org podejmować jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, w szczególności zastraszać, wykorzystywać, czy też obrażać innych osób, w tym użytkowników teksty.org.

6. Użytkowników zagranicznych obowiązują - w odniesieniu do ich działań podejmowanych na teksty.org - zarówno przepisy prawa polskiego jak i prawa obowiązującego w miejscu ich zamieszkania lub siedziby.

7. To Ty jesteś w pełni odpowiedzialny za wszelkie treści, linki do stron zewnętrznych, komentarze, i wszystkie inne treści lub materiały umieszczane przez Ciebie na teksty.org. Tym samym musisz być świadomy odpowiedzialności prawnej (w tym również odpowiedzialności karnej), jaką możesz ponieść w razie umieszczenia na teksty.org treści lub materiałów niezgodnych z prawem, w szczególności naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich.

8. Teksty.org służy zasadniczo do użytku prywatnego. Nie wolno Ci zamieszczać tu żadnych treści mających charakter wyłącznie komercyjny.

9. Nie wolno Ci w żadnym razie kopiować, zmieniać czy hack’ować (tj. np. tworzyć lustrzanych lub zmodyfikowanych kopii teksty.org) teksty.org, ani też tworzyć stron sugerujących jakiekolwiek oficjalne powiązania z teksty.org.

10. Nie wolno Ci rozsyłać i rozprowadzać wśród użytkowników teksty.org żadnych programów, które mogą wyrządzić szkodę, zarówno o charakterze wirusowym jak i zawierających inne szkodliwe kody.

11. Nie ma możliwości oddawania, odsprzedawania lub przenoszenia w jakiejkolwiek innej formie kont użytkowników na teksty.org. W razie wykrycia przeniesienia konta użytkownika na inna osobę zastrzegamy sobie prawo do podjęcia stosownych działań, z usunięciem konta włącznie.

Naruszenie przez danego użytkownika postanowień Regulaminu może spowodować - według naszego swobodnego wyboru – ograniczenie możliwości korzystania z teksty.org w zakresie przez czas przez nas określonym, czasowe lub trwałe zawieszenie konta jak również usunięcie konta na teksty.org.

Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub utratę wszelkich treści lub materiałów umieszczonych przez użytkownika, wynikające z podjęcia przez nas zgodnie z Regulaminem działań w celu ograniczenia możliwości korzystania z teksty.org, zawieszenia lub usunięcia konta użytkownika.

Warunki Ogólne

 

 • Postanowienia Regulaminu mogą zostać przez nas w każdej chwili zmienione w dowolnym zakresie, przy czym zmiany te obowiązują wszystkich użytkowników od chwili ich ogłoszenia na teksty.org. O istotnych zmianach w Regulaminie użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani za pośrednictwem wiadomości email bądź w inny sposób. Za istotne zmiany uznajemy wszelkie zmiany, które wpływają znacząco na warunki użytkowania teksty.org.
 • Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian i modyfikacji w teksty.org, dotyczących w szczególności struktury serwisu oraz świadczonych w jego ramach usług, bez uprzedniej informacji.
 • Zastrzegamy sobie prawo odmowy udostępnienia teksty.org, bądź usunięcia konta, bez podania przyczyn.
 • Zastrzegamy sobie prawo do usuwania wszelkich treści lub materiałów sprzecznych z prawem lub z postanowieniami Regulaminu.
 • Wszelkie treści lub materiały pochodzące z teksty.org mogą być zamieszczane na innych stronach internetowych, jednak właściciele bądź administratorzy tych stron są zobowiązani do umieszczenia aktywnego linku źródła pochodzenia danego elementu treści.

Kontakt

Jeśli chcesz zgłosić jakiekolwiek naruszenia Regulaminu, bądź masz jakiekolwiek sugestie bądź uwagi związane z funkcjonowaniem teksty.org skontaktuj się z nami za pośrednictwem:

Formularza zgłaszania błędów:

Formularz dostępny jest pod adresem: http://teksty.org/bledy.html

Poczty:

E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o.
Teksty.org
ul. Marszałkowska 104 / 122
00-017 Warszawa

Wiadomości email:

teksty@empik.com

Sprawdzimy każde nadesłane zgłoszenie, sugestie lub uwagi oraz w przypadku, gdy okaże się to konieczne, niezwłocznie podejmiemy odpowiednie działania.

Wymagania techniczne

Korzystanie z teksty.org wymaga przeglądarki internetowej obsługującej tzw. pliki cookies, wyskakujące okna (pop-up) oraz język JavaScript. W przypadku wystąpienia problemów technicznych prosimy o kontakt na wskazane wyżej adresy.

Zakończenie korzystania z teksty.org

Możesz w każdej chwili zakończyć korzystanie z teksty.org oraz zamknąć swoje konto korzystając ze strony edycji profilu użytkownika oraz stosując się do zawartych na tej stronie wskazówek.

Postanowienia końcowe

Serwis internetowy teksty.org należy do spółki E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 366821, NIP: 525-248-82-39, o kapitale zakładowym w wysokości 15 355 444,00 zł

Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z realizacja postanowień Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. jest uprawniony do przeniesienia prowadzenia serwisu teksty.org, a także wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z prowadzeniem teksty.org, w całości lub w części, na inny podmiot z grupy EMPiK lub osobę trzecią, a użytkownik wyraża na to zgodę. Przeniesienie na inny podmiot jest skuteczne względem użytkownika z chwilą ogłoszenia na teksty.org.