Jakarta - One Desire

 

Tekst oryginalny

He's still alone in the darkness
and the ways back home are endless
cause his life is out of fire
that's his one desire....

that's his one desire....

one desire...

he's still alone in the darkness
and the way back home are endless
cause his life is out of fire
that's his one desire....

comes a fairy close to his face
and gives him thee
wishes for his helpless night
situation gone at least back home
all the fairy wants is war

one desire...

he's still alone in the darkness
and the ways back home are endless
cause his life is out of fire
that's his one desire....

one desire...

that's his one desire....

he's still alone in the darkness
and the ways back home are endless
cause his life is out of fire
that's his one desire....

Tłumaczenie tekstu

On jest nadal sam w ciemności
i sposób powrotu do domu są nieograniczone
ponieważ jego życie nie ma ognia
to jego pragnienie jedno ....

to jego pragnienie jedno ....

jedno pragnienie ...

on jest nadal sam w ciemności
i do domu z powrotem sposób są nieograniczone
ponieważ jego życie nie ma ognia
to jego pragnienie jedno ....

przychodzi blisko bajki do twarzy
i daje jemu ciebie
życząc mu bezradnej nocy
sytuacja poszła co najmniej do domu z powrotem
wszystko wróżka chce jest wojna

jedno pragnienie ...

on jest nadal sam w ciemności
i sposób powrotu do domu są nieograniczone
ponieważ jego życie nie ma ognia
to jego pragnienie jedno ....

jedno pragnienie ...

to jego pragnienie jedno ....

on jest nadal sam w ciemności
i sposób powrotu do domu są nieograniczone
ponieważ jego życie nie ma ognia
to jego pragnienie jedno ....