Percy Sledge - When a man loves a woman

 

Tekst oryginalny

When a man loves a woman
Can't keep his mind on nothin' else
He'd change the world for the good thing he's found
If she is bad, he can't see it
She can do no wrong
Turn his back on his best friend if he put her down

When a man loves a woman
He'll spend his very last dime
Tryin' to hold on to what he needs
He'd give up all his comforts
And sleep out in the rain
If she said that's the way it ought to be

Well, this man loves you, woman
I gave you everything I have
Tryin' to hold on to your hot blood long
Baby, please don't treat me bad

When a man loves a woman
Down deep in his soul
She can bring him such misery
If she is playin' him for a fool
He's the last one to know
Lovin' eyes can never see

When a man loves a woman
He can do her no wrong
He can never hug
Some other girl

Yes, when a man loves a woman
I know exactly how he feels
'Cause baby, baby, you're my world
When a man loves a woman...

Tłumaczenie tekstu

Kiedy mężczyzna kocha kobietę
Nie można zachować swój umysł na nic innego
Miał zmienić świat za dobrą rzecz, którą znalazł
Jeśli ona jest zła, że nie może go zobaczyć
Ona może zrobić nic złego
Obróć się plecami do swojego najlepszego przyjaciela, gdyby umieścić ją w dół

Kiedy mężczyzna kocha kobietę
On spędza bardzo ostatniego grosza
Staram się trzymać, czego potrzebuje
Rezygnuje ze wszystkich udogodnień
A spać w deszczu
Jeśli mówi, że to sposób, w jaki powinien być

Cóż, ten człowiek cię kocha, kobieta
Dałem wam wszystko, co
Staram się trzymać do gorącej krwi długo
Kochanie, proszę nie traktować mnie zły

Kiedy mężczyzna kocha kobietę
Głęboko w jego duszy
Ona może przynieść mu taką nędzę
Jeśli ona jest zabawa w nim za głupca
On jest ostatnim, który dowiaduje
Lovin \'oczy nie widzą

Kiedy mężczyzna kocha kobietę
On może zrobić jej nic złego
Nigdy nie można przytulić
Jakaś inna dziewczyna

Tak, kiedy mężczyzna kocha kobietę
Wiem dokładnie, jak się czuje
Kochanie, kochanie, ty jesteś mój świat
Kiedy mężczyzna kocha kobietę ...