REGULAMIN STRONY TEKSTY.ORG

  1. Strona internetowa www.teksty.org (dalej: teksty.org) prowadzona jest przez Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 116/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197, o kapitale zakładowym w wysokości 275 388 578,00 zł wpłaconym w całości („Empik”).

  2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z teksty.org czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną.

  3. Do korzystania z teksty.org niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji.

  4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie teksty.org, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość teksty.org lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie teksty.org do celów sprzecznych z jej przeznaczeniem.

  5. Empik dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach teksty.org były na najwyższym poziomie, jednakże Empik nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności teksty.org w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy teksty.org. Empik dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności teksty.org było dokonywane w godzinach nocnych.

  6. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

  7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług teksty.org Empik korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika teksty.org, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Użytkownik teksty.org może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez teksty.org do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z teksty.org. Korzystanie przez użytkownika teksty.org z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce cookies.

  8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu teksty.org.

  9. Zakłócenia w funkcjonowaniu teksty.org, wszelkie uwagi i pytania mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Empik w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

  10. Empik zastrzega sobie prawo do zmiany  niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Empik, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na teksty.org zmienionego regulaminu.