Tarkan - Verme

 

Tekst oryginalny

Sebebimden do?mu? oldum seçmeden,
Çekece?im derdim nedir bilmeden
Yükledi?in yükle yýkýldým kaldým aman
Vereceksen akýl verme istemem
Verme, verme, verme akýl verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.
Azý karar ço?u zarar diyenler,
Niye çok alýrlar, hep az verirler.
Akla ikna olup a?ký üzenler
Sanma bizden daha mutlu gezerler
Verme, verme, verme akýl verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.
Karý nerden bilsin zarardan dönen,
Döneceksen ?imdi dön ben beklemem
Kovulur mu gönül, kondu?u yerden
Vereceksen akýl verme istemem
Verme, verme, verme akýl verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver

Tłumaczenie tekstu